Utworzenie miejsca spotkań, integracji i zabawy dla mieszkańców sołectwa Adamów

Utworzenie miejsca spotkań, integracji i zabawy dla mieszkańców sołectwa Adamów


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2018

  • Sołectwo: Adamów

Utworzenie miejsca spotkań, integracji i zabawy dla mieszkańców sołectwa Adamów.

Celem projektu był remont dachu i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie placu przy świetlicy poprzez zakup i montaż urządzeń zabawowych dla dzieci. W ramach zadania adaptowano także wiatę na „chatę grillową”. Teren przy świetlicy został utwardzony poprzez położenie kostki brukowej.


Beneficjent: Gmina Golina

Całkowita wartość:                                  28 046,00 zł

Środki własne:                                            9 065,00 zł

Dotacja:                                                        18 081,00 zł

Fundusz Sołecki:                                            900,00 zł

Wkład mieszkańców:                              14 160,00 zł

W tym          praca:                                     1 150,00 zł

sprzęt:                                    3 250,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl