Utworzenie miejsca sportowo rekreacyjnego wraz z drogą dojazdową

Utworzenie miejsca sportowo rekreacyjnego wraz z drogą dojazdową


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2015

  • Sołectwo: Lubiń

Utworzenie miejsca sportowo rekreacyjnego wraz z drogą dojazdową nad Jeziorem Popielewskim w miejscowości Lubiń

Celem projektu było podniesienie wartości życia wiejskiego mieszkańców oraz poprawa wizerunku miejscowości.
W tym celu utwardzono kostką brukową oraz wykonano odwodnienie drogi dojazdowej do jeziora Popielewskiego i zagospodarowanie terenu nad jeziorem. W ramach pracy własnej mieszkańcy usunęli krzewy zarastające brzeg jeziora, wyrównali powierzchnie wzdłuż brzegu oraz znacznie powiększyli plażę. Na plażę nawieziono piasek ufundowany przez sponsorów. Mieszkańcy własnymi siłami usunęli i uporządkowali też szkody wyrządzone przez burzę w trakcie realizacji projektu.
Kolejnym etapem było stworzenie nad jeziorem boiska do piłki siatkowej. Nad jego profesjonalnym wykonaniem czuwał Klub Sportowy Trzemeszno. Mieszkańcy sołectwa wykonali i zamontowali ławki, stoły oraz wymurowali miejsce na ognisko i grill, wykorzystując swój sprzęt, narzędzia i materiały. Tak udostępniona i zaaranżowana przestrzeń nad jeziorem stanowi teraz strefę wypoczynku i relaksu oraz umożliwia mieszkańcom organizację spotkań integracyjnych, a także imprez sportowych.


Beneficjent: gmina Trzemeszno

Całkowita wartość projektu: 85 956,54 zł
Dotacja UMWW: 30 000,00 zł
Wkład własny gminy: 32 841,54 zł
Fundusz sołecki: 1 220,00 zł

Wkład własny mieszkańców: 30 537,10 zł
w tym praca: 13 545,00 zł
sprzęt: 8 350,00 zł
materiały: 8 642,10 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl