Utworzenie miejsca rekreacji i placu zabaw w miejscowości Olszówka

Utworzenie miejsca rekreacji i placu zabaw w miejscowości Olszówka


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2018

  • Sołectwo: Olszówka

Utworzenie miejsca rekreacji i placu zabaw w miejscowości Olszówka

Efektem finalnym realizowanego zadania było posadowienie drewnianej altany na wcześniej utwardzonym kostką brukowa terenie. Przy altanie zamontowano plac zabaw, grill betonowy i graill zawieszany, zamontowano elementy małej architektury – ławki, ławkę bujaną i tablicę informacyjną. Teren obsiano trawą i zasadzono krzewy ozdobne.


Beneficjent: Gmina Olszówka

Całkowita wartość:                                  85 898,33 zł

Środki własne:                                          38 876,97 zł

Dotacja:                                                        30 000,00 zł

Fundusz Sołecki:                                        6 980,00 zł

Wkład mieszkańców:                                 6 192,90 zł

W tym          praca:                                      4 860,00 zł

sprzęt:                                     2 020,00 zł

materiały:                                  100,00 zł

 


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl