Utworzenie kapeli folklorystycznej


  • Nazwa konkursu: Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw

  • Rok konkursu: 2013

  • Sołectwo: Cichów

Utworzenie kapeli folklorystycznej poprzez zakup instrumentów muzycznych

Zadaniem projektu było utworzenie kapeli folklorystycznej w celu zachowania dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich, a także kontynuacji oraz rozpowszechniania rodzimych tradycji muzyki ludowej. Realizacja zadania polegająca na zakupie instrumentów muzycznych (instrumentu miechowego-akordeonu, trąbki, saksofonu i klarnetu) pozytywnie wpłynęła na aktywizację mieszkańców sołectwa i promocję wsi. Zakupione instrumenty pozwoliły na utworzenie kapeli, która swoimi występami uświetnia organizowane przez sołectwo i gminę uroczystości. Utworzony zespół uzupełnia i uatrakcyjnia występy działającego w sołectwie ludowego zespołu wokalnego, co umożliwia udział w przeglądach oraz konkursach folklorystycznych wpływając tym samym na promocję regionu oraz podnosząc świadomość lokalną społeczności.


Beneficjent: gmina Brudzew

Całkowita wartość projektu: 9 920,01 zł
Dotacja UMWW: 4 920,00 zł
Wkład finansowy gminy: 5 000,01 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl