Utworzenie kapeli folklorystycznej

Utworzenie kapeli folklorystycznej


Kapela folklorystyczna i tańczące dziewczynki na scenie podczas lokalnego festynu w Cichowie, w gminie Brudzew
  • Nazwa konkursu: Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw

  • Rok konkursu: 2013

  • Sołectwo: Cichów

Utworzenie kapeli folklorystycznej poprzez zakup instrumentów muzycznych

Zadaniem projektu było utworzenie kapeli folklorystycznej w celu zachowania dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich, a także kontynuacji oraz rozpowszechniania rodzimych tradycji muzyki ludowej. Realizacja zadania polegająca na zakupie instrumentów muzycznych (instrumentu miechowego-akordeonu, trąbki, saksofonu i klarnetu) pozytywnie wpłynęła na aktywizację mieszkańców sołectwa i promocję wsi. Zakupione instrumenty pozwoliły na utworzenie kapeli, która swoimi występami uświetnia organizowane przez sołectwo i gminę uroczystości. Utworzony zespół uzupełnia i uatrakcyjnia występy działającego w sołectwie ludowego zespołu wokalnego, co umożliwia udział w przeglądach oraz konkursach folklorystycznych wpływając tym samym na promocję regionu oraz podnosząc świadomość lokalną społeczności.


Beneficjent: gmina Brudzew

Całkowita wartość projektu: 9 920,01 zł
Dotacja UMWW: 4 920,00 zł
Wkład finansowy gminy: 5 000,01 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl