Utworzenie centrum tradycji i nowoczesności


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2013

  • Sołectwo: Bieganowo

Utworzenie Centrum tradycji i nowoczesności poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Świetlicy Wiejskiej w Bieganowie

W celu stworzenia centrum tradycji i nowoczesności dokonano modernizacji oraz adaptacji świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie elewacji zewnętrznej budynku, modernizację tarasu oraz utworzenie ścieżki edukacyjnej „Z Biegana ta wieś się wywodzi…”. Zrealizowane zadanie umożliwiło także wykonanie – w ramach pracy własnej mieszkańców – placu wokół znajdującego się w miejscowości Kamienia upamiętniającego powstanie wsi oraz Placu Spotkań Wielopokoleniowych. Dokonano, przede wszystkim, nowych nasadzeń kwiatostanów oraz zasiano trawę. Mieszkańcy w ramach wkładu rzeczowego zapewnili sztalugi i gabloty wykorzystane do prezentacji wystawy dotyczącej historii Bieganowa. Zagospodarowana przestrzeń zwiększa atrakcyjność kulturalną miejscowości, sprzyja odbudowie tożsamości i integralności wsi. Tworzy miejsce umożliwiające wymianę doświadczeń kulturowych dzieciom, młodzieży i dorosłym, wpływa również na wzrost wizualnej atrakcyjności wsi.


Beneficjent: gmina Kołaczkowo

Całkowita wartość projektu: 59 893,19 zł
Dotacja UMWW: 30 000,00 zł
Wkład finansowy gminy/fundusz sołecki: 21 893,19 zł

Wkład własny mieszkańców: 8 000,00 zł
w tym praca: 3 600,00 zł
sprzęt: 2 000,00 zł
materiały: 2 400,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl