Utworzenie centrum tradycji i nowoczesności

Utworzenie centrum tradycji i nowoczesności


Kamień upamiętniający powstanie wsi Bieganowo i odnowiona elewacja świetlicy wiejskiej w sołectwie, w gminie Kolaczkowo
  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2013

  • Sołectwo: Bieganowo

Utworzenie Centrum tradycji i nowoczesności poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Świetlicy Wiejskiej w Bieganowie

W celu stworzenia centrum tradycji i nowoczesności dokonano modernizacji oraz adaptacji świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie elewacji zewnętrznej budynku, modernizację tarasu oraz utworzenie ścieżki edukacyjnej „Z Biegana ta wieś się wywodzi…”. Zrealizowane zadanie umożliwiło także wykonanie – w ramach pracy własnej mieszkańców – placu wokół znajdującego się w miejscowości Kamienia upamiętniającego powstanie wsi oraz Placu Spotkań Wielopokoleniowych. Dokonano, przede wszystkim, nowych nasadzeń kwiatostanów oraz zasiano trawę. Mieszkańcy w ramach wkładu rzeczowego zapewnili sztalugi i gabloty wykorzystane do prezentacji wystawy dotyczącej historii Bieganowa. Zagospodarowana przestrzeń zwiększa atrakcyjność kulturalną miejscowości, sprzyja odbudowie tożsamości i integralności wsi. Tworzy miejsce umożliwiające wymianę doświadczeń kulturowych dzieciom, młodzieży i dorosłym, wpływa również na wzrost wizualnej atrakcyjności wsi.


Beneficjent: gmina Kołaczkowo

Całkowita wartość projektu: 59 893,19 zł
Dotacja UMWW: 30 000,00 zł
Wkład finansowy gminy/fundusz sołecki: 21 893,19 zł

Wkład własny mieszkańców: 8 000,00 zł
w tym praca: 3 600,00 zł
sprzęt: 2 000,00 zł
materiały: 2 400,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl