Urządzenia linarne w Wierzbocicach


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2017

  • Sołectwo: Wierzbocice

Urządzenia linarne w Wierzbocicach

Efektem rzeczowym zrealizowanego zadania jest wyposażenie miejsca spotkań mieszkańców w Wierzbocicach przy boisku w następujące urządzenia zabawowe linarne: piramida linowa, huśtawka gniazdo i ścianka wspinaczkowa – skaut oraz tablica z regulaminem i informacja o projekcie. W projekcie aktywnie brało udział 12 mieszkańców wsi, którzy wykonali kamiennego grilla i ścieżkę oraz zorganizowali spotkanie przy kawie i muzyce.


Beneficjent : Gmina Słupca

Całkowita wartość:         17 154,44 zł

Środki własne:                            0,00 zł

Dotacja:                               10 000,00 zł

Fundusz Sołecki:                7 154,00 zł

Wkład mieszkańców:      2 150,00 zł

w tym   praca:                     1 800,00 zł

sprzęt:                         350,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl