Uroczysko nad sadzawką w Starych Oborzyskach


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2016

  • Sołectwo: Stare Oborzyska

Uroczysko nad sadzawką w Starych Oborzyskach

Przedmiotem projektu było atrakcyjne zagospodarowanie ok. 0,3 ha terenu w sąsiedztwie osiedla domów jednorodzinnych i terenów o intensywnie rozwijającym się budownictwie mieszkaniowym. Efektem prac była renowacja stawu, ustawienie drewnianego pomostu nad stawem oraz drewnianej kładki przez rów dopływający do stawku. Nad tak odrestaurowanym stawem powstały warunki do realizacji różnych form spędzania wolnego czasu i rekreacji w bezpośrednim kontakcie z przyrodą.


Beneficjent: gmina Kościan

Całkowita wartość projektu: 73 691,76 zł
Dotacja UMWW: 29 900,00 zł
Wkład finansowy gminy: 38 791,76 zł

Wkład własny mieszkańców: 11 425,31 zł
w tym praca: 6 840,00 zł
sprzęt: 4 100,00 zł
materiały: 485,31 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl