Uatrakcyjnienie kompleksu rekreacyjno – sportowego w Karminie – miejsca międzypokoleniowej, czynnej integracji mieszkańców


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2017

  • Sołectwo: Karmin

Uatrakcyjnienie kompleksu rekreacyjno – sportowego w Karminie – miejsca międzypokoleniowej, czynnej integracji mieszkańców

W ramach zrealizowanego zadania zagospodarowano przestrzeń publiczna poprzez montaż urządzeń sprawnościowych placu zabaw wraz z elementami małej architektury, wykonano altanę rekreacyjną z ławo stołami, utwardzono teren pod altaną, dokonano nasadzenia 38 żywotników a teren pod roślinność wykończono korą. Wykonano także palenisko i zamontowano grill-pałąk wraz z rusztem.


Beneficjent: Gmina Dobrzyca

 

Całkowita wartość:                                  58 521,18 zł

Środki własne:                                          13 237,32 zł

Dotacja:                                                        30 000,00 zł

Fundusz Sołecki:                                       15 283,86 zł

Wkład mieszkańców:                               22 940,00 zł

W tym          praca:                                    19 290,00 zł

sprzęt:                                     3 650,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl