U źródeł znamienitego rodu Kossaków – promocja dziedzictwa kulturowego wsi Siąszyce.

U źródeł znamienitego rodu Kossaków – promocja dziedzictwa kulturowego wsi Siąszyce.


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2018

  • Sołectwo: Siąszyce

U źródeł znamienitego rodu Kossaków – promocja dziedzictwa kulturowego wsi Siąszyce.

W ramach zadania opracowano i wydrukowano 500 szt. książki „ U źródeł znamienitego rodu Kossaków” autorstwa Emilii Guźnik oraz zorganizowano warsztaty malarskie dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Rychwał oraz spotkanie autorskie połączone z promocja książki . W ramach zadania wykonano i zamontowano tablicę informacyjna i tabliczkę kierunkową.


Beneficjent: gmina Rychwał

Całkowita wartość projektu:                               21 991,28 zł

Dotacja UMWW:                                                   13 470,00 zł

Wkład własny gminy:                                              6 699,12 zł

Fundusz Sołecki:                                                      1 822,16 zł

Wkład własny mieszkańców:                                2 520,00 zł

W tym praca:                                                           1 770,00 zł

Sprzęt:                                                                          150,00 zł

Materiały:                                                                    600,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl