U źródeł znamienitego rodu Kossaków – promocja dziedzictwa kulturowego wsi Siąszyce na sportowo.


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2019

  • Sołectwo: Siąszyce

U źródeł znamienitego rodu Kossaków – promocja dziedzictwa kulturowego wsi Siąszyce na sportowo.

Realizacja zadania obejmowała: organizację konkursu promującego Siąszyce i jego dziedzictwo kulturowe, przygotowanie strony internetowej przy udziale mieszkańców wsi, organizację warsztatów malarskich dla uczniów szkół podstawowych, 3 rajdy rowerowe z poczęstunkiem dla uczestników, remont pomieszczeń Izby Pamięci Juliusza Kossaka polegający na odnowieniu sufitu i ścian oraz organizację spotkania autorskiego z pisarką zajmującą się historią Kossaków – Joanną Jurgało-Jureczką.


Beneficjent: gmina Rychwał

Całkowita wartość projektu:                               16 719,96 zł

Dotacja UMWW:                                                   10 501,00 zł

Wkład własny gminy:                                              5 218,96 zł

Fundusz Sołecki:                                                      1 000,00 zł

Wkład własny mieszkańców:                                5 100,00 zł

W tym praca:                                                           4 950,00 zł

Sprzęt:                                                                          150,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl