„Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco…- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę wiaty z całą infrastrukturą”

„Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco…- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę wiaty z całą infrastrukturą”


  • Nazwa konkursu: Pięknieje Wielkopolska Wieś

  • Rok konkursu: 2017

  • Sołectwo: Bądecz

„Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco…- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę wiaty z całą infrastrukturą”

Efektem realizacji zadania było stworzenie miejsca rekreacji, integracji i aktywizacji mieszkańców Bądecza. Realizacja zadania objęła wybudowanie wiaty rekreacyjnej wraz z wyposażeniem, którym było 10 zestawów stołów z dwoma ławkami, oraz 4 szt. koszy na śmieci. Teren wokół wiaty został uporządkowany oraz obsadzony krzewami ozdobnymi. Tę prace wykonali mieszkańcy wsi Bądecz.


Beneficjent: gmina Wysoka

Całkowita wartość projektu:   20 422,83 zł

Dotacja UMWW: 14 290,00 zł

Wkład własny gminy: 0,00 zł

Fundusz sołecki:  6 132,83 zł

Wkład własny mieszkańców: 12 753,00 zł

w tym   praca:  7 335,00 zł

sprzęt: 5 400,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl