„TU NA RAZIE JEST KLEPISKO ALE BĘDZIE WIDOWISKO”. Manieczki przy ognisku z Wybickim z historią „za pan brat” w końcu Manieczki to WYBITna Miejscowość, a Gen. Józef Wybicki był WYBITny również jako sąsiad


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2018

  • Sołectwo: Manieczki, Boreczek

„TU NA RAZIE JEST KLEPISKO ALE BĘDZIE WIDOWISKO”. Manieczki przy ognisku z Wybickim z historią „za pan brat” w końcu Manieczki to WYBITna Miejscowość, a Gen. Józef Wybicki był WYBITny również jako sąsiad

W ramach projektu zrealizowano następujące działania: utwardzono teren pod scenę dla potrzeb wystawienia spektaklu teatralnego na motywach twórczości Józefa Wybickiego oraz zakupiono namioty, stoły i ławki. Postawiono także na wjeździe do wsi witacza i tablice historyczno – ibformacyjne, które wzmacniają i przypominają o bogatej i chlubnej historii wsi Manieczki.  Zwieńczeniem zadania było  zbudowanie siłowni zewnętrznej w celu dbania o tężyznę fizyczna mieszkańców wsi.


Beneficjent: gmina Brodnica

Całkowita wartość projektu:                          78 781,25 zł

Dotacja UMWW:                                              27 550,00 zł

Wkład własny gminy:                                      11 750,00 zł

Fundusz Sołecki:                                               39 481,25 zł

Wkład własny mieszkańców:                          12 760,00 zł

w tym   praca:                                                      9 660,00 zł

sprzęt:                                                     1 200,00 zł

materiały:                                                   1 900,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl