Trzy w jednym


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2015

  • Sołectwo: Borzykowo

Trzy w jednym, czyli bezpieczeństwo, kultura i rozrywka w naszej małej ojczyźnie

Celem projektu był remont dachu świetlicy wiejskiej oraz zakup elementów małej architektury. W ramach realizacji zadania zakupiono namiot, ławo stoły, kosze na śmieci, hi stawki ogrodowe oraz grilla.

W realizację zadania zaangażowali się mieszkańcy wsi, którzy uporządkowali teren wokół świetlicy oraz nasadzili zieleń.


Beneficjent: gmina Kołaczkowo

Całkowita wartość: 28 364,48 zł
Środki własne: 1 982,69 zł
Dotacja: 13 656,29 zł
Fundusz sołecki: 3 870,00 zł
Wkład mieszkańców: 9 125,50 zł
w tym   praca: 3 000,00 zł
materiały: 6 125,50 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl