Trzy w jednym

Trzy w jednym


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2015

  • Sołectwo: Borzykowo

Trzy w jednym, czyli bezpieczeństwo, kultura i rozrywka w naszej małej ojczyźnie

Celem projektu był remont dachu świetlicy wiejskiej oraz zakup elementów małej architektury. W ramach realizacji zadania zakupiono namiot, ławo stoły, kosze na śmieci, hi stawki ogrodowe oraz grilla.

W realizację zadania zaangażowali się mieszkańcy wsi, którzy uporządkowali teren wokół świetlicy oraz nasadzili zieleń.


Beneficjent: gmina Kołaczkowo

Całkowita wartość: 28 364,48 zł
Środki własne: 1 982,69 zł
Dotacja: 13 656,29 zł
Fundusz sołecki: 3 870,00 zł
Wkład mieszkańców: 9 125,50 zł
w tym   praca: 3 000,00 zł
materiały: 6 125,50 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl