Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w sołectwie Lubniczka – etap III


  • Nazwa konkursu: pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2018

  • Sołectwo: Lubniczka

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w sołectwie Lubniczka – etap III

Zrealizowane przedsięwzięcie dotyczy termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w sołectwie Lubniczka. Działanie uatrakcyjniło teren, podnosząc walory turystyczne wsi. Realizując zadanie wykonano : ocieplenie 115 m2 ścian budynku, wykonano 115 m2 nowej elewacji zewnętrznej budynku oraz wykonano utwardzenie 160 m2 terenu wokół świetlicy.


Beneficjent: Gmina Okonek

Całkowita wartość:                                  41449,76 zł

Środki własne:                                           4 449,76 zł

Dotacja:                                                        27 000,00 zł

Fundusz sołecki:                                      10 000,00 zł

Wkład mieszkańców:                                8 705,00 zł

W tym          praca:                                     6 705,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl