Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w sołectwie Lubniczka – etap III

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w sołectwie Lubniczka – etap III


  • Nazwa konkursu: pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2018

  • Sołectwo: Lubniczka

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w sołectwie Lubniczka – etap III

Zrealizowane przedsięwzięcie dotyczy termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w sołectwie Lubniczka. Działanie uatrakcyjniło teren, podnosząc walory turystyczne wsi. Realizując zadanie wykonano : ocieplenie 115 m2 ścian budynku, wykonano 115 m2 nowej elewacji zewnętrznej budynku oraz wykonano utwardzenie 160 m2 terenu wokół świetlicy.


Beneficjent: Gmina Okonek

Całkowita wartość:                                  41449,76 zł

Środki własne:                                           4 449,76 zł

Dotacja:                                                        27 000,00 zł

Fundusz sołecki:                                      10 000,00 zł

Wkład mieszkańców:                                8 705,00 zł

W tym          praca:                                     6 705,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl