Tchnij duszka w staruszka

Tchnij duszka w staruszka


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2014

  • Sołectwo: Linie

Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Linie). Tchnij duszka w staruszka – czyli międzypokoleniowa strefa integracji

Celem projektu było zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie boiska asfaltowego. Zakupiono również stół do ping-ponga, kosz do gry w koszykówkę, siatkę do tenisa oraz dwa podwójne zestawy siłowni zewnętrznej.


Beneficjent: gmina Lwówek

Całkowita wartość projektu:61 877,51 zł
Dotacja UMWW: 26 350,00 zł
Wkład finansowy gminy: 20 127,51 zł
Wkład własny mieszkańców: 15 400 ,00 zł
w tym praca:  3 750,00 zł
sprzęt: 5 250,00 zł
materiały: 6 370,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl