Święcia dla dzieci – zagospodarowanie terenu przy remizie strażackiej w miejscowości Święcia


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2018

  • Sołectwo: Święcia

Święcia dla dzieci – zagospodarowanie terenu przy remizie strażackiej w miejscowości Święcia

Zrealizowane zadanie obejmowało przygotowanie placu, zakup i montaż elementów placu zabaw dla dzieci. Zamontowano zestaw zabawowy z domkiem i zjeżdżalnią, sześciokąt sportowo – edukacyjny, trap ruchomy, dwa sprężynowce, huśtawkę podwójną, huśtawkę ważkę a także kosz na śmieci i tablicę informacyjną.


Beneficjent: Gmina Rychwał

Całkowita wartość:                                  23 392,14 zł

Środki własne :                                           7 916,14 zł

Dotacja:                                                        13 476,00 zł

Fundusz Sołecki:                                         2 000,00 zł

Wkład mieszkańców:                                 5 100,00 zł

w tym   praca:                                                   900,00 zł

sprzęt:                                                           1 200,00 zł

materiały :                                                    3 000,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl