Stworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców na terenie stadionu sportowego w Sieroszewicach


wiata wraz z wyposażeniem dodatkowym
  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2019

  • Sołectwo: Sieroszewice

Stworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców na terenie stadionu sportowego w Sieroszewicach

Zgodnie z założeniami projektu pierwszym etapem realizacji projektu było utwardzenie kostką betonową 100 m2 terenu, na którym posadowiono altanę ogrodową, doprowadzono do niej zasilanie i zamontowano oświetlenie. Altanę wyposażono w ławki i stoły, zamontowano przy niej dwa grille i dwa kosze na śmieci oraz tablicę informacyjna o projekcie. Teren wokół utwardzonego placu obsiano trawą i posadzono ozdobne krzewy iglaste.


Beneficjent: Gmina Sieroszewice

Całkowita wartość:                                  59 488,21 zł

Środki własne:                                          15 488,21 zł

Dotacja:                                                        30 000,00 zł

Fundusz Sołecki:                                       14 000,00 zł

Wkład mieszkańców:                                 9 649,90 zł

W tym          praca:                                      6 312,60 zł

sprzęt:                                     3 304,50 zł

materiały:                                    32,80 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl