Strefa w Wieszkowie


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2015

  • Sołectwo: Wieszkowo

Strefa lokalnej rekreacji i zabaw w Wieszkowie

Celem projektu było zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Wieszkowo. W ramach realizacji zadania stworzono plac zabaw dla dzieci, który wyposażono w zestaw wieża, zjeżdżalnię, kratownicę linową, drabinkę, sprężynowiec, huśtawki. Ponadto zakupiono elementy siłowni zewnętrznej (wyciąg i biegacz). Na terenie objętym projektem ułożono kostkę brukową i zamontowano wiatę rekreacyjno.
W realizację zadania zaangażowali się mieszkańcy wsi, którzy uporządkowali teren oraz zamontowali część urządzeń placu zabaw.


Beneficjent: gmina Krzywiń

Całkowita wartość: 46 550,00 zł
Środki własne: 16 392,93 zł
Dotacja: 30 000,00 zł
Fundusz sołecki: 157,07 zł
Wkład mieszkańców: 5 412,00 zł
w tym   praca: 3 300,00 zł
sprzęt: 2 112,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl