Strefa rekreacji i wypoczynku


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2012

  • Sołectwo: Kurza Góra

Strefa rekreacji i wypoczynku w Kurzej Górze

W ramach zadania zagospodarowano przestrzeń publiczną tworząc strefę rekreacji i wypoczynku składającą się z placu zabaw oraz placu rekreacyjnego z możliwością gry w kosza. Projekt obejmował również zakup altany ogrodowej oraz stojaków na rowery, wyznaczenie ciągów komunikacyjnych, ogrodzenie zagospodarowanej przestrzeni oraz posianie trawy. Powstałe miejsce przyczynia się do poprawy sprawności fizycznej mieszkańców wsi zachęcając ich do aktywnego spędzania czasu wolnego.

Beneficjent: gmina Kościan

Całkowita wartość projektu: 128 820,81 zł
Dotacja UMWW: 40 000,00 zł
Wkład własny gminy: 87 820,81 zł

Wkład własny mieszkańców: 1 000,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl