Strefa rekreacji i wypoczynku

Strefa rekreacji i wypoczynku


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2012

  • Sołectwo: Kurza Góra

Strefa rekreacji i wypoczynku w Kurzej Górze

W ramach zadania zagospodarowano przestrzeń publiczną tworząc strefę rekreacji i wypoczynku składającą się z placu zabaw oraz placu rekreacyjnego z możliwością gry w kosza. Projekt obejmował również zakup altany ogrodowej oraz stojaków na rowery, wyznaczenie ciągów komunikacyjnych, ogrodzenie zagospodarowanej przestrzeni oraz posianie trawy. Powstałe miejsce przyczynia się do poprawy sprawności fizycznej mieszkańców wsi zachęcając ich do aktywnego spędzania czasu wolnego.

Beneficjent: gmina Kościan

Całkowita wartość projektu: 128 820,81 zł
Dotacja UMWW: 40 000,00 zł
Wkład własny gminy: 87 820,81 zł

Wkład własny mieszkańców: 1 000,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl