Spotkajmy się w Świerkówkach


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2015

  • Sołectwo: Świerkówki

Spotkajmy się w Świerkówkach

Celem projektu było wykonanie ogrodzenia oraz utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Świerkówkach. Ponadto w ramach realizacji zadania zamontowano markizy na elewacji budynku. Na zakończenie projektu zorganizowano piknik rodzinny, który miał na celu integrację mieszkańców.
W realizację zadania zaangażowali się mieszkańcy wsi, którzy uporządkowali teren oraz posiali trawę.


Beneficjent: gmina Oborniki

Całkowita wartość: 47 596,23 zł
Środki własne: 26 837,31 zł
Dotacja: 12 216,00 zł
Fundusz sołecki: 6 612,92 zł
Wkład mieszkańców: 1 930,00 zł
w tym   praca: 630,00   zł
sprzęt: 1 300,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl