Spotkajmy się na zielonym skwerku

Spotkajmy się na zielonym skwerku


Zagospodarowany skwer w centrum sołectwa Kościelna Wieś II, w gminie Gołuchów
  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2013

  • Sołectwo: Kościelna Wieś II

Spotkajmy się na zielonym skwerku – zagospodarowanie dla potrzeb lokalnej społeczności przestrzeni publicznej na skwerku w centrum Kościelnej Wsi poprzez rewitalizację obszarów wiejskich

W centrum miejscowości, w ramach projektu, wykonano skwer będący miejscem organizacji cyklicznych spotkań integracyjnych o charakterze kulturalno-historycznym dla mieszkańców wsi. Wykonano ścieżkę z kamienia łamanego oraz dokonano nasadzeń drzew i trawy. W prace zaangażowani byli mieszkańcy sołectwa, którzy niezbędnym sprzętem nawieźli ziemię oraz przygotowali teren pod planowane nasadzenia. Uporządkowali oni również obszar skweru po zakończonych pracach. Zagospodarowana przestrzeń publiczna ma przyczynić się do odbudowania tożsamości i integralności wsi przy jednoczesnym zachowaniu wartości życia wiejskiego. Rewitalizacja zaniedbanej przestrzeni wpłynęła na poprawę wizualnej estetyki miejscowości, pełni funkcję wizytówki miejscowości.


Beneficjent: gmina Gołuchów

Całkowita wartość projektu: 39 679,75 zł
Dotacja UMWW: 19 600,00 zł
Wkład finansowy gminy/fundusz sołecki: 13 079,75 zł

Wkład własny mieszkańców: 7 000,00 zł
w tym praca: 6 000,00 zł
sprzęt: 1 000,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl