Spotkajmy się na zielonym skwerku


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2013

  • Sołectwo: Kościelna Wieś II

Spotkajmy się na zielonym skwerku – zagospodarowanie dla potrzeb lokalnej społeczności przestrzeni publicznej na skwerku w centrum Kościelnej Wsi poprzez rewitalizację obszarów wiejskich

W centrum miejscowości, w ramach projektu, wykonano skwer będący miejscem organizacji cyklicznych spotkań integracyjnych o charakterze kulturalno-historycznym dla mieszkańców wsi. Wykonano ścieżkę z kamienia łamanego oraz dokonano nasadzeń drzew i trawy. W prace zaangażowani byli mieszkańcy sołectwa, którzy niezbędnym sprzętem nawieźli ziemię oraz przygotowali teren pod planowane nasadzenia. Uporządkowali oni również obszar skweru po zakończonych pracach. Zagospodarowana przestrzeń publiczna ma przyczynić się do odbudowania tożsamości i integralności wsi przy jednoczesnym zachowaniu wartości życia wiejskiego. Rewitalizacja zaniedbanej przestrzeni wpłynęła na poprawę wizualnej estetyki miejscowości, pełni funkcję wizytówki miejscowości.


Beneficjent: gmina Gołuchów

Całkowita wartość projektu: 39 679,75 zł
Dotacja UMWW: 19 600,00 zł
Wkład finansowy gminy/fundusz sołecki: 13 079,75 zł

Wkład własny mieszkańców: 7 000,00 zł
w tym praca: 6 000,00 zł
sprzęt: 1 000,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl