Słoneczny salonik


  • Nazwa konkursu: Nasza wieś, naszą wspólną sprawą

  • Rok konkursu: 2013

  • Sołectwo: Lubiń

Słoneczny Salonik Kulturalno-Edukacyjny

Celem zadania publicznego było stworzenie sali, w której mieszkańcy wsi mogą oglądać filmy, organizować szkolenia, spotykać się i integrować. W ramach zrealizowanego projektu salę wyposażono w odpowiednie fotele, nagłośnienie i oświetlenie. Ponadto zorganizowano szkolenia z zakresu: pierwszej pomocy, przedsiębiorczości i funkcjonowania organizacji pozarządowych na terenach wiejskich.


Beneficjent: Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko

Całkowita wartość projektu: 18 500,00 zł
Dotacja UMWW: 10 000,00 zł
Wkład finansowy własny: 16 500,00 zł

Wkład własny osobowy: 2 000,00zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl