Seanse filmowe

Seanse filmowe


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2013

  • Sołectwo: Dębina

Wspólne seanse filmowe drogą do zachowania tradycji, integracji i aktywizacji mieszkańców sołectwa Dębina

Przedmiotem projektu było zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej poprzez częściową wymianę ogrodzenia, bramy i furtki, utwardzono także wjazd do świetlicy, wykonano ogródek skalny, naprawiono schody wejściowe do świetlicy oraz częściowo orynnowano budynek. Na terenie przy świetlicy zamontowano drewnianą altanę, grilla betonowego, elementy placu zabaw, ławki i drewniane donice.Ponadto zorganizowano kino 3D. Zakupiono telewizor 3D, okulary 3D oraz filmy, dzięki czemu można organizować seanse filmowe dla mieszkańców, które mogą odbyć się także na świeżym powietrzu. W realizację zadania zaangażowali się mieszkańcy wsi Dębina, którzy wykonali alejki spacerowe, odnowili ogrodzenie i zamontowali elementy małej architektury. Mieszkańcy wykonali wszystkie prace porządkowe terenu, nasadzili drzewa i krzewy oraz przygotowali piknik integracyjny na zakończenie realizacji projektu.


Beneficjent: gmina Kłodawa

Całkowita wartość projektu: 74 799,18 zł
Dotacja UMWW: 30 000,00 zł
Wkład finansowy gminy: 10 799,18 zł

Wkład własny mieszkańców: 34 000,00 zł
w tym praca: 18 000,00 zł
sprzęt: 15 000,00 zł
materiały: 1 000,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl