Scena na skarpie

Scena na skarpie


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2013

  • Sołectwo: Kościelec

Nasza „mała-wielka” kościelecka scena na skarpie

W ramach zrealizowanego projektu zagospodarowano teren byłej żwirowni na miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe przeznaczone do wspólnego biesiadowania i integracji mieszkańców. W realizacji zadania czynnie uczestniczyli mieszkańcy miejscowości, którzy uporządkowali teren działki, zamontowali elementy małej architektury, opłotowanie, a także dokonali nasadzeń zakupionych drzew oraz zasiewu trawy. Zrealizowane zadanie obejmowało również wykonanie alejki gospodarczej, ścieżki spacerowej oraz utwardzenie placu z przeznaczeniem na scenę. Zrewitalizowane miejsce zwiększyło atrakcyjność turystyczną miejscowości i jej estetykę, jest przestrzenią organizacji imprez masowych.


Beneficjent: gmina Kościelec

Całkowita wartość projektu: 75 534,08 zł
Dotacja UMWW: 30 000,00 zł
Wkład własny gminy: 34 498,60 zł

Wkład własny mieszkańców: 11 035,48 zł
w tym praca: 9 919,64 zł
sprzęt: 1 115,84 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl