Rozwój społeczności lokalnej oraz kultywowanie tradycji wielkopolskiej wsi


  • Nazwa konkursu: Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw

  • Rok konkursu: 2013

  • Sołectwo: Daszewice

Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Daszewicach szansą na rozwój społeczności lokalnej oraz kultywowanie tradycji wielkopolskiej wsi

W ramach zrealizowanego zadania zakupiono kuchenkę gazowo-elektryczną, stół roboczy oraz drewniane stolnice stanowiące wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej. Świetlica wiejska jest miejscem spotkań lokalnej społeczności, podczas których następuje integracja i wymiana doświadczeń między osobami w różnym wieku. Wyposażenie świetlicy w wymienione wyżej elementy podniosło standard budynku oraz umożliwiło przygotowywanie poczęstunku podczas organizowanych spotkań dożynkowych i karnawałowych, festynów czy spotkań gospodyń wiejskich, rolników, emerytów i rencistów. Przede wszystkim jednak umożliwia wspólne wypiekanie pierników w okresie świąt Bożego Narodzenia, co jest szczególnie atrakcyjne dla najmłodszych mieszkańców wsi. Sołectwo dzięki zakupionemu wyposażeniu ma szansę na organizowanie imprez z tradycyjnym poczęstunkiem, których przygotowaniem zajmują się lokalne gospodynie, a także organizację zajęć z nauki gotowania tradycyjnych wielkopolskich potraw.


Beneficjent: gmina Mosina

Całkowita wartość projektu: 4 003,35 zł
Dotacja UMWW: 1 237,71 zł
Fundusz sołecki: 2 765,64 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl