Rozwijanie aktywności społecznej oraz kultywowanie tradycji w miejscowości Węgorzewo


  • Nazwa konkursu: Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw

  • Rok konkursu: 2016

  • Sołectwo: Węgorzewo

Rozwijanie aktywności społecznej oraz kultywowanie tradycji w miejscowości Węgorzewo

Celem zadanie była poprawa wizerunki wsi. W ramach zadania zakupiono ławki, kosze na śmieci, zestawy piknikowe i namioty. Zrealizowane zadanie przyczyniło się do zwiększenia poziomu zaangażowania mieszkańców w promocje wsi oraz umożliwi organizację imprez na większą skalę. W ramach projektu zakupiono : namiot handlowy 3×6 m – 3 szt., zestaw piknikowy ( 1 stół + ławki ) – 6 szt., kosze naśmieci – 2 szt., ławki – 6 szt.


Beneficjent: gmina Okonek

Całkowita wartość projektu: 10.428,54 zł
Dotacja UMWW: 5.000,00 zł
Wkład finansowy gminy: 5.428,54 zł
W tym: Fundusz sołecki:  5.428,54


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl