Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Witoldzinie, celem stworzenia miejsca integracji dla mieszkańców sołectwa


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2019

  • Sołectwo: Witoldzin

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Witoldzinie, celem stworzenia miejsca integracji dla mieszkańców sołectwa

Zrealizowane zadanie polegało na rozbudowie budynku świetlicy wiejskiej w Witoldzinie, celem stworzenia miejsca integracji dla mieszkańców sołectwa.

Pracami objęto rewitalizację instalacji wodociągowej i kanalizacji, ogrzewanie budynku, wentylacje mechaniczną. Instalację oswietleniowa, renowacje dachu oraz stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonano nową elewacje budynku, wyremontowano ściany i sufity, wykonano nowe podłogi i posadzki. W efekcie prac rozbudowano budynek świetlicy wiejskiej o sale spotkań, organizacji warsztatów i działań adresowanych do lokalnej społeczności o powierzchni blisko 40 m2, toalety dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej zdolności ruchowej i niepełnosprawnych o powierzchni 3,61 m2, pomieszczenie magazynowe o powierzchni 2,42 m2 oraz pomieszczenie komunikacyjne.


Beneficjent: gmina Szamotuły

Całkowita wartość projektu:                                  150 380,38 zł

Dotacja UMWW:                                                        30 000,00 zł

Wkład własny gminy:                                               102 195,38 zł

Fundusz Sołecki:                                                          18 185,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl