Rozbudowa świetlicy Głogowa


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2015

  • Sołectwo: Głogowa

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Głogowej drogą do wzmocnienia potencjału mieszkańców sołectwa – etap I

Celem projektu była rozbudowa świetlicy wiejskiej, w ramach realizacji zadania dobudowano część świetlicy do istniejącego już budynki, ponadto wykonano generalne porządki w świetlicy, drobne naprawy sprzętu oraz uporządkowano zieleń wokół świetlicy.

W realizację zadania zaangażowali się mieszkańcy wsi, którzy wykonali prace porządkowe


Beneficjent: gmina Kłodawa

Całkowita wartość: 72 889,40 zł
Środki własne: 14 821,41 zł
Dotacja: 30 000,00 zł
Fundusz sołecki: 9 667,99 zł
Wkład mieszkańców: 18 400,00 zł
w tym   praca: 8 400,00 zł
sprzęt: 10 000,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl