Rozbudowa sali Świetlicy Wiejskiej we Wrzosach – etap III – końcowy


Widok zewnętrzny dobudowanego zaplecza kuchennego
  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2019

  • Sołectwo: Doruchów II

Rozbudowa sali Świetlicy Wiejskiej we Wrzosach – etap III – końcowy

W ramach rozbudowy Sali wiejskiej wykonano roboty budowlane, roboty elektryczne, instalację centralnego ogrzewania, roboty wodne, kanalizacyjne i gazowe, instalację wentylacji. Mieszkańcy w ramach wkładu własnego wykonali szereg prac obejmujących rekultywację terenu dookoła Sali, przeniesienie wyposażenia i ogólne prace porządkowe.


Beneficjent : Gmina Doruchów

Całkowita wartość:         69 102,50 zł

Środki własne:                    5 978,12 zł

Dotacja:                               30 000,00 zł

Fundusz sołecki:             33 124,38 zł

Wkład mieszkańców:     13 750,00 zł

w tym   praca:                   11 250,00 zł

sprzęt:                    2 500,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl