Rodzinny relaks

Rodzinny relaks


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2015

  • Sołectwo: Kamionka

Rodzinny relaks pod chmurką – modernizacja strefy rekreacyjno-wypoczynkowej przy zabytkowym wiatraku „Koźlak” w sołectwie Kamionka

Celem projektu było stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców wsi Kamionka. W ramach realizacji zadania powstał ogrodzony plac zabaw, który został wyposażony w elementy małej architektury, takie jak: kosz na śmieci, ławki, altana ogrodowa, karuzela, zjeżdżalnia. Teren objęty projektem został uporządkowany i nasadzono na nim krzewy i drzewa ozdobne.

W realizację zadania zaangażowali się mieszkańcy wsi, którzy przygotowali teren pod nasadzenia i wykonali prace porządkowe na placu.


Beneficjent: gmina Witkowo

Całkowita wartość: 45 394,69 zł
Środki własne: 14 394,69 zł
Dotacja: 30 000,00 zł
Fundusz sołecki: 0,00 zł
Wkład mieszkańców: 1 000,00 zł
w tym   praca: 750,00   zł
sprzęt: 250,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl