Rodzinny Park Rozrywki – Osówka

Rodzinny Park Rozrywki – Osówka


Urządzenia placu zabaw
  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2019

  • Sołectwo: Osówka

Rodzinny Park Rozrywki – Osówka

W ramach realizowanego zadania zakupiono i zamontowano zestaw  urządzeń zabawowych placu zabaw, składający się z następujących elementów: zestawu zabawowego, huśtawki podwójnej, huśtawki bocianie gniazdo, dwóch bujaków sprężynowych oraz czworokąta wielofunkcyjnego. Ponadto zamontowano trzy ławki parkowe. Przed posadowieniem powyższych urządzeń mieszkańcy sołectwa przygotowali teren pod plac zabaw, wykorzystując sprzęt własny do wycinki krzewów, usunięcia gruzu, wymiany gruntu oraz wyrównania terenu po przywózce piachu.


Beneficjent: Gmina Tarnówka

 

Całkowita wartość:                                  47 215,00 zł

Środki własne:                                            5 000,30 zł

Dotacja:                                                        29 214,00 zł

Fundusz Sołecki:                                      13 000,70 zł

Wkład mieszkańców:                              23 000,00 zł

W tym          praca:                                     2 850,00 zł

sprzęt:                                  20 150,00 zł

 


Galeria projektu

Urządzenie zabawowe

Huśtawka Bocianie Gniazdo

Urządzenia placu zabaw

Zestaw zabawowy

Urządzenia zabawowe

Bujak sprężynowy

Nowy plac zabaw

Plac zabaw dla dzieci w Osówce

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl