Rodzinny Park Rozrywki – Osówka


Urządzenia placu zabaw
  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2019

  • Sołectwo: Osówka

Rodzinny Park Rozrywki – Osówka

W ramach realizowanego zadania zakupiono i zamontowano zestaw  urządzeń zabawowych placu zabaw, składający się z następujących elementów: zestawu zabawowego, huśtawki podwójnej, huśtawki bocianie gniazdo, dwóch bujaków sprężynowych oraz czworokąta wielofunkcyjnego. Ponadto zamontowano trzy ławki parkowe. Przed posadowieniem powyższych urządzeń mieszkańcy sołectwa przygotowali teren pod plac zabaw, wykorzystując sprzęt własny do wycinki krzewów, usunięcia gruzu, wymiany gruntu oraz wyrównania terenu po przywózce piachu.


Beneficjent: Gmina Tarnówka

 

Całkowita wartość:                                  47 215,00 zł

Środki własne:                                            5 000,30 zł

Dotacja:                                                        29 214,00 zł

Fundusz Sołecki:                                      13 000,70 zł

Wkład mieszkańców:                              23 000,00 zł

W tym          praca:                                     2 850,00 zł

sprzęt:                                  20 150,00 zł

 


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl