Rodzinne miejsce rekreacji w m. Żelazków

Rodzinne miejsce rekreacji w m. Żelazków


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2017

  • Sołectwo:

Rodzinne miejsce rekreacji w m. Żelazków

Poprzez realizację zadania osiągnięto zakładane cele, zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu, m. in. podniesienie standardu życia mieszkańców, poprawa walorów estetycznych oraz turystycznych na terenie sołectwa. Inwestycja zwiększyła atrakcyjność parku zabytkowego oraz całego zespołu dworskiego. Przyczyniła się również do zachowania dziedzictwa kulturowego poprzez zatrzymanie postępującej degradacji parku.


Beneficjent : Gmina Żelazków

Całkowita wartość:         18 730,07 zł

Środki własne:                    7 293,07 zł

Dotacja:                               11 437,00 zł

Wkład mieszkańców:      3 502,00 zł

w tym   praca:                     2 100,00 zł

sprzęt:                   1 150,00 zł

materiały :                      252,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl