Rodzinne miejsce rekreacji w m. Żelazków


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2017

  • Sołectwo:

Rodzinne miejsce rekreacji w m. Żelazków

Poprzez realizację zadania osiągnięto zakładane cele, zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu, m. in. podniesienie standardu życia mieszkańców, poprawa walorów estetycznych oraz turystycznych na terenie sołectwa. Inwestycja zwiększyła atrakcyjność parku zabytkowego oraz całego zespołu dworskiego. Przyczyniła się również do zachowania dziedzictwa kulturowego poprzez zatrzymanie postępującej degradacji parku.


Beneficjent : Gmina Żelazków

Całkowita wartość:         18 730,07 zł

Środki własne:                    7 293,07 zł

Dotacja:                               11 437,00 zł

Wkład mieszkańców:      3 502,00 zł

w tym   praca:                     2 100,00 zł

sprzęt:                   1 150,00 zł

materiały :                      252,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl