Rewitalizacja zabytkowego parku


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2013

  • Sołectwo: Skic

Rewitalizacja zabytkowego parku w Skicu jako miejsca dydaktyczno-wypoczynkowego

Przedmiotem projektu była rewitalizacja zabytkowego parku w miejscowości Skic. W ramach realizacji zadania zamontowano bramę wejściową do parku wykonaną z drewna oraz tablicę informacyjną. Na terenie parku zostały zamontowane elementy małej architektury, takie jak: stół do gry w szachy i chińczyka, zegar słoneczny, ławki parkowe, zadaszony ławostół. Ponadto na terenie parku zostały nasadzone krzewy i drzewa owocowe, w różnych częściach parku ustawiono drewniane figurki ptaków i stworzono z kamieni polnych legowisko dla jaszczurek. W ramach projektu stworzono również punkt parku linowego z tablicą informacyjną pokazującą możliwości wykorzystania urządzeń. W realizację projektu zaangażowali się mieszkańcy miejscowości Skic, których zadanie polegało na wykonaniu parkingu, legowiska dla jaszczurek oraz nasadzeniu drzew i krzewów.


Beneficjent: gmina Złotów

Całkowita wartość projektu: 40 695,90 zł
Dotacja UMWW: 19 875,00 zł
Wkład finansowy gminy/fundusz sołecki: 14 970,90 zł

Wkład własny mieszkańców: 5 850,00 zł
w tym praca: 3 150,00 zł
sprzęt: 2 700,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl