Rewitalizacja terenu rekreacyjnego w Ludomach

Rewitalizacja terenu rekreacyjnego w Ludomach


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2018

  • Sołectwo: Ludomy

Rewitalizacja terenu rekreacyjnego w Ludomach

Zadanie polegało na rewitalizacji miejsca rekreacji przy stawie w Ludomach. Wykonanie zadania pozwoliło na zagospodarowanie nieużytkowanej dotąd przestrzeni publicznej, co z kolei przyczyniło się do integracji mieszkańców podczas jego tworzenia i późniejszej pielęgnacji. Oczyszczono staw oraz zakupiono ławki parkowe oraz kosze a mieszkańcy wsi przeprowadzili prace porządkowe otoczenia stawu.


Beneficjent: Gmina Ryczywół

Całkowita wartość:                                103 749,36 zł

Środki własne:                                           53 749,36 zł

Dotacja:                                                        30 000,00 zł

Fundusz Sołecki:                                      20 000,00 zł

Wkład mieszkańców:                              11 810,00 zł

w tym   praca:                                              4 230,00 zł

sprzęt:                                             6 350,00 zł

materiały:                                          1 230,00 zł


Galeria projektu

sdr

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl