Rewaloryzacja zabytkowego parku


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2012

  • Sołectwo: Słowikowo

Najpiękniej w Słowikowie śpiewają słowiki – rewaloryzacja zabytkowego parku w Słowikowie

Celem zrealizowanego projektu było uporządkowanie i zagospodarowanie zabytkowego parku w celu zwiększenia jego atrakcyjności turystycznej oraz zachowania dziedzictwa przyrodniczego. W ramach zadania wytyczono alejki spacerowe, wzdłuż których rozlokowano ławki parkowe oraz tablice informacyjno-dydaktyczne o wstępujących na terenie parku gatunkach fauny i flory, a także skrzynki lęgowe wykonane przez mieszkańców i podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie. Ponadto na zagospodarowanej przestrzeni umieszczono altanę oraz wydzielono miejsce na ognisko wraz z ławkami. Dzięki wykonanym pracom teren parku odzyskał dawną świetność. Zamontowane tablice informacyjno-dydaktyczne wpływają na wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców i turystów. Wydzielone miejsce odpoczynku z kolei umożliwią organizację imprez plenerowych integrujących mieszkańców.


Beneficjent: gmina Orchowo

Całkowita wartość projektu: 51 136,92 zł
Dotacja Samorządu Województwa: 37 081,92 zł
Wkład własny gminy: 0,00 zł

Wkład własny mieszkańców: 14 055,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl