Rewaloryzacja zabytkowego parku

Rewaloryzacja zabytkowego parku


Tablica informacyjna dotycząca pomników przyrody, które znajdują się w zabytkowym parku w Słowikowie, w gminie Orchowo
  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2012

  • Sołectwo: Słowikowo

Najpiękniej w Słowikowie śpiewają słowiki – rewaloryzacja zabytkowego parku w Słowikowie

Celem zrealizowanego projektu było uporządkowanie i zagospodarowanie zabytkowego parku w celu zwiększenia jego atrakcyjności turystycznej oraz zachowania dziedzictwa przyrodniczego. W ramach zadania wytyczono alejki spacerowe, wzdłuż których rozlokowano ławki parkowe oraz tablice informacyjno-dydaktyczne o wstępujących na terenie parku gatunkach fauny i flory, a także skrzynki lęgowe wykonane przez mieszkańców i podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie. Ponadto na zagospodarowanej przestrzeni umieszczono altanę oraz wydzielono miejsce na ognisko wraz z ławkami. Dzięki wykonanym pracom teren parku odzyskał dawną świetność. Zamontowane tablice informacyjno-dydaktyczne wpływają na wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców i turystów. Wydzielone miejsce odpoczynku z kolei umożliwią organizację imprez plenerowych integrujących mieszkańców.


Beneficjent: gmina Orchowo

Całkowita wartość projektu: 51 136,92 zł
Dotacja Samorządu Województwa: 37 081,92 zł
Wkład własny gminy: 0,00 zł

Wkład własny mieszkańców: 14 055,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl