Remont Świetlicy Wiejskiej w Kierzenku

Remont Świetlicy Wiejskiej w Kierzenku


Świetlica po remoncie
  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2019

  • Sołectwo: Kierzenko

Remont Świetlicy Wiejskiej w Kierzenku

Celem zadania był remont świetlicy wiejskiej Kierzenku. Zadanie obejmowało remont ścian, sufitu, instalacji elektrycznej i sanitarnej oraz zakup stołów. W realizację zadania włączyli się mieszkańcy wsi poprzez realizację prac polegających na przygotowaniu miejsca do przeprowadzenia remontu, uprzątnięcia terenu po wykonanych pracach remontowych, wywiezieniu starych elementów sufitu, desek , boazerii, zabezpieczeniu na czas remontu, dosianiu trawy i malowaniu pomieszczeń sanitarnych.


Beneficjent: gmina Kępno

Całkowita wartość:         48 769,50 zł

Środki własne:                  15 000,00 zł

Dotacja:                               23 000,00 zł

Fundusz sołecki:              10 769,50 zł

Wkład mieszkańców:       5 500,00 zł

w tym   praca:                     4 500,00 zł

sprzęt:                    1 000,00 zł


Galeria projektu

Nowe oświetlenie w kuchni

Zaplecze kuchenne po remoncie

Nowe stoły w świetlicy

Nowe stoły zakupione do świetlicy wiejskiej

Świetlica po remoncie

Sala świetlicy po remoncie

Nowe okna i wymalowanie ścian

Świetlica wiejska po remoncie

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl