Remont Świetlicy wiejskiej w Jarotkach

Remont Świetlicy wiejskiej w Jarotkach


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2017

  • Sołectwo: Jarotki

Remont Świetlicy wiejskiej w Jarotkach

W ramach niniejszego zadania została wykonana instalacja c.o. wraz z kotłownią na paliwo ekologiczne, dwiema nagrzewnicami wodnymi do ogrzewania Sali głównej oraz pięcioma grzejnikami do ogrzewania pozostałych pomieszczeń. Wymieniono stolarkę drzwiową w sanitariatach oraz kotłowni ( wymiana na ognioodporne. Wymalowano sufity a emalią olejną stolarkę drzwiową , ściany i szafki. Uporządkowano i wyrównano teren zewnętrzny oraz wysiano trawę.

Poza zakresem zadania dokonano demontażu starego pieca w zapleczu kuchennym.


Beneficjent: gmina Ostrowite

Całkowita wartość projektu:                                           49 467,35 zł

Dotacja UMWW:                                                               20 925,00 zł

Wkład finansowy gminy:                                                 22 329,35 zł

Fundusz sołecki:                                                                  6 213,00 zł

Wkład własny mieszkańców:                                         21 613,14 zł

w tym   praca:                                                                   17 055,00 zł

sprzęt:                                                                    1 000,00 zł

materiały:                                                              3 558,14 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl