Remont świetlicy wiejskiej


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2013

  • Sołectwo: Chlewo

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlewo

Projekt dotowany z budżetu województwa wielkopolskiego obejmował przeprowadzenie remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej. Demontażu zbędnych elementów znajdujących w kuchni i korytarzu dokonali – w ramach pracy własnej – mieszkańcy sołectwa. Remont kuchni obejmował m.in. malowanie, ułożenie płytek, montaż podgrzewacza wody i pieca kaflowego. Natomiast na korytarzu ułożono płytki, odmalowano ściany oraz wykonano ruszt pod zabudowę schodów. W ramach projektu zakupiono również elementy wyposażenia kuchni, takie jak kuchenka gazowa z piekarnikiem oraz patelnia elektryczna.Realizacja zadania przyczyniła się do stworzenia miejsca o standardzie umożliwiającym mieszkańcom organizację spotkań integracyjnych, dając szansę na kultywowanie lokalnej tradycji. Poprawa stanu technicznego świetlicy wiejskiej przyczyniła się do lepszego jej wykorzystania, stworzyła możliwość organizacji różnego rodzaju konkursów, w tym również kulinarnych przez co wpływa na wzrost aktywności lokalnej społeczności.


Beneficjent: gmina Grabów nad Prosną

Całkowita wartość projektu: 37 371,24 zł
Dotacja UMWW: 29 198,07 zł
Wkład finansowy gminy: 7 153,17 zł

Wkład własny mieszkańców: 1 020,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl