Remont świetlicy wiejskiej


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2013

  • Sołectwo: Cichów

Remont świetlicy wiejskiej na rzecz aktywizacji społeczności w sołectwie Cichów

Aktywizacja i integracja mieszkańców sołectwa była głównym celem zrealizowanego projektu, który osiągnięty został poprzez remont świetlicy wiejskiej oraz stworzenie strony internetowej promującej działania sołectwa. W ramach przedsięwzięcia wykonano następujące roboty budowlane: wymiana pokrycia dachowego, montaż sufitu podwieszanego, częściowa wymiana stolarki okiennej, prace elektryczne, malowanie wewnętrzne i zewnętrzne. Odnowiony budynek świetlicy poprawił estetykę miejscowości oraz umożliwił mieszkańcom uczestnictwo w różnych wydarzeniach kulturalnych wsi, spotkaniach o charakterze artystycznym i integracyjnym. W tworzenie strony internetowej czynnie zaangażowali się mieszkańcy, szczególnie młodzież, która to oprócz zbierania i późniejszego zamieszczania informacji zaprojektowała także wygląd strony: www.cichow.pl.


Beneficjent: gmina Brudzew

Całkowita wartość projektu: 76 904,26 zł
Dotacja UMWW: 30 000,00 zł
Wkład własny gminy: 44 864,26 zł

Wkład własny mieszkańców: 2 040,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl