Remont świetlicy wiejskiej

Remont świetlicy wiejskiej


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2013

  • Sołectwo: Cichów

Remont świetlicy wiejskiej na rzecz aktywizacji społeczności w sołectwie Cichów

Aktywizacja i integracja mieszkańców sołectwa była głównym celem zrealizowanego projektu, który osiągnięty został poprzez remont świetlicy wiejskiej oraz stworzenie strony internetowej promującej działania sołectwa. W ramach przedsięwzięcia wykonano następujące roboty budowlane: wymiana pokrycia dachowego, montaż sufitu podwieszanego, częściowa wymiana stolarki okiennej, prace elektryczne, malowanie wewnętrzne i zewnętrzne. Odnowiony budynek świetlicy poprawił estetykę miejscowości oraz umożliwił mieszkańcom uczestnictwo w różnych wydarzeniach kulturalnych wsi, spotkaniach o charakterze artystycznym i integracyjnym. W tworzenie strony internetowej czynnie zaangażowali się mieszkańcy, szczególnie młodzież, która to oprócz zbierania i późniejszego zamieszczania informacji zaprojektowała także wygląd strony: www.cichow.pl.


Beneficjent: gmina Brudzew

Całkowita wartość projektu: 76 904,26 zł
Dotacja UMWW: 30 000,00 zł
Wkład własny gminy: 44 864,26 zł

Wkład własny mieszkańców: 2 040,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl