Remont budynku remizy strażackiej pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w Kosmowie


Świetlica w Kosmowie
  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2019

  • Sołectwo: Kosmów

Remont budynku remizy strażackiej pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w Kosmowie

Realizując remont budynku remizy strażackiej wykonano roboty budowlane: wymianę stolarki okiennej, obsadzenie podokienników, montaż obróbek blacharskich parapetów zewnętrznych, montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oraz wykonanie tynku mozaikowego oraz roboty elektryczne: wymianę przewodów kablowych w listwach oraz montaż grzejników elektrycznych konwektorowych z elektronicznym termostatem. Mieszkańcy włączyli się w prace przygotowawcze murarskie oraz transportowe – wywózkę gruzu i dowóz materiałów budowlanych zakupionych z wkładu własnego materiałowego.


Beneficjent: Gmina Ceków – Kolonia

Całkowita wartość:                                  36 777,00 zł

Środki własne:                                           14 777,00 zł

Dotacja:                                                        22 000,00 zł

Wkład mieszkańców:                                4 200,00 zł

w tym   praca:                                              3 000,00 zł

sprzęt:                                               100,00 zł

materiały:                                            1 100,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl