Remont budynku remizy strażackiej pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w Kosmowie

Remont budynku remizy strażackiej pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w Kosmowie


Wnętrze sali świetlicy wiejskiej w sołectwie Kosmów, w gminie Ceków-Kolonia
  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2019

  • Sołectwo: Kosmów

Remont budynku remizy strażackiej pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w Kosmowie

Realizując remont budynku remizy strażackiej wykonano roboty budowlane: wymianę stolarki okiennej, obsadzenie podokienników, montaż obróbek blacharskich parapetów zewnętrznych, montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oraz wykonanie tynku mozaikowego oraz roboty elektryczne: wymianę przewodów kablowych w listwach oraz montaż grzejników elektrycznych konwektorowych z elektronicznym termostatem. Mieszkańcy włączyli się w prace przygotowawcze murarskie oraz transportowe – wywózkę gruzu i dowóz materiałów budowlanych zakupionych z wkładu własnego materiałowego.


Beneficjent: Gmina Ceków – Kolonia

Całkowita wartość:                                  36 777,00 zł

Środki własne:                                           14 777,00 zł

Dotacja:                                                        22 000,00 zł

Wkład mieszkańców:                                4 200,00 zł

w tym   praca:                                              3 000,00 zł

sprzęt:                                               100,00 zł

materiały:                                            1 100,00 zł


Galeria projektu

Nowe okna w remizie w sołectwie Kosmów, w gminie Ceków-Kolonia

Nowa stolarka okienna w budynku remizy

Nowe drzwi do remizy w sołectwie Kosmów, w gminie Ceków-Kolonia

Nowe drzwi do budynku

Wyremontowana łazienka w świetlicy wiejskiej w sołectwie Kosmów, w gminie Ceków-Kolonia

Zaplecze sanitarne remizy w Kosmowie

Wnętrze sali świetlicy wiejskiej w sołectwie Kosmów, w gminie Ceków-Kolonia

Wnętrze świetlicy

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl