Remont boiska sportowego Rakowo


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2015

  • Sołectwo: Rakowo

Remont boiska sportowego oraz montaż siłowni zewnętrznej w m. Rakowo

 

Celem projektu było stworzenie miejsca rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców wsi Rakowo. W ramach realizacji zadania powstało boisko sportowe trawiaste, boisko do gry w piłkę plażową. Na terenie objętym projektem zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej (wahadło, steper, motyl) oraz elementy małej architektury, takie jak: kosz na śmieci i ławki.

W realizację zadania zaangażowali się mieszkańcy wsi, którzy wykonali prace przy budowie boiska oraz montażu urządzeń siłowni zewnętrznej.


Beneficjent: Gmina Skulsk

Całkowita wartość: 100 050,00 zł
Środki własne: 50 500,00 zł
Dotacja: 30 000,00 zł
Fundusz sołecki: 0,00 zł
Wkład mieszkańców: 19 550,00 zł
w tym   praca: 5 550,00 zł
sprzęt: 14 000,00 zł

 


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl