Rekultywacja boiska w Rybowie

Rekultywacja boiska w Rybowie


  • Nazwa konkursu: Pięknieje Wielkopolska Wieś

  • Rok konkursu: 2016

  • Sołectwo: Rybowo

Rekultywacja boiska w Rybowie

Projekt polegał na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej w Rybowie poprzez rekultywację boiska sportowego jako elementu podnoszącego jakość życia na terenach wiejskich, zwiększającego integralność mieszkańców oraz promującego idee odnowy wsi. W ramach projektu poza rekultywacją boiska dokonano nasadzeń zieleni, ustawiono ławki i zamontowano nowe bramki z siatkami. Zakupiono także nową kosiarkę do pielęgnacji nawierzchni boiska.


Beneficjent: gmina Gołańcz

Całkowita wartość projektu:                              42 745,00  zł
Dotacja UMWW:                                                  29 900,00 zł
Wkład finansowy gminy:                                    11 845,99 zł
Fundusz sołecki:                                                     1 000,00 zł
Wkład własny mieszkańców:                               2 490,00 zł
w tym   praca:                                                         1 290,00 zł
sprzęt:                                                                      1 000,00 zł

materiały:                                                                  200,00zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl