Rekreacja i aktywizacja pod jednym dachem przez cały rok

Rekreacja i aktywizacja pod jednym dachem przez cały rok


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2013

  • Sołectwo: Leszcze

Spotkajmy się w Leszczach, czyli rekreacja i aktywizacja pod jednym dachem przez cały rok

Przedmiotem projektu było zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Leszcze. Zadanie polegało na wymianie starego ogrodzenia z bramą i furtką, wykonaniu alejek spacerowych, nasadzeniu drzew, dociepleniu jednej ze ścian świetlicy i pomalowaniu całej elewacji budynku. Ponadto utworzono zewnętrzną strefę rekreacyjno-sportową, która składa się z altany wyposażonej w ławki i stoły, betonowego grilla, stołu do ping-ponga, piaskownicy oraz gabloty informacyjnej. W realizację zadania zaangażowali się mieszkańcy wsi Leszcze, którzy wykonali alejki spacerowe, odnowili ogrodzenie i zamontowali elementy małej architektury. Mieszkańcy wykonali wszystkie prace porządkowe terenu, nasadzili drzewa i krzewy oraz przygotowali piknik integracyjny na zakończenie realizacji projektu.


Beneficjent: gmina Kłodawa

Całkowita wartość projektu: 73 399,72 zł
Dotacja UMWW: 30 000,00 zł
Wkład finansowy gminy: 8 899,72 zł

Wkład własny mieszkańców: 34 500,00 zł
w tym praca: 18 000,00 zł
sprzęt: 15 000,00 zł
materiały: 1 500,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl