RAZEM zrobimy WIĘCEJ


Utwardzenie chodnika i ławki na skwerze
  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2019

  • Sołectwo: Orchowo

RAZEM zrobimy WIĘCEJ

W wyniku realizacji projektu zagospodarowano przestrzeń publiczną poprawiając estetykę centrum wsi oraz zachowano i promowano dziedzictwo kulturowe sołectwa Orchowo poprzez zagospodarowanie terenu zieleni przed budynkiem Domu Kultury i Strażaka. Wyremontowano także toalety znajdujące się na parterze tego budynku, który stanowi centrum życia społeczno-kulturalnego mieszkańców sołectwa Orchowo.


Beneficjent: Gmina Orchowo

Całkowita wartość:                                  60 411,10 zł

Środki własne:                                           23 411,10 zł

Dotacja:                                                        30 000,00 zł

Fundusz Sołecki                                          7 000,00 zł

Wkład mieszkańców:                               26 885,00 zł

w tym   praca:                                             20 235,00 zł

sprzęt:                                             2 800,00 zł

materiały:                                             3 850,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl