RAZEM zrobimy WIĘCEJ

RAZEM zrobimy WIĘCEJ


Utwardzenie chodnika i ławki na skwerze
  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2019

  • Sołectwo: Orchowo

RAZEM zrobimy WIĘCEJ

W wyniku realizacji projektu zagospodarowano przestrzeń publiczną poprawiając estetykę centrum wsi oraz zachowano i promowano dziedzictwo kulturowe sołectwa Orchowo poprzez zagospodarowanie terenu zieleni przed budynkiem Domu Kultury i Strażaka. Wyremontowano także toalety znajdujące się na parterze tego budynku, który stanowi centrum życia społeczno-kulturalnego mieszkańców sołectwa Orchowo.


Beneficjent: Gmina Orchowo

Całkowita wartość:                                  60 411,10 zł

Środki własne:                                           23 411,10 zł

Dotacja:                                                        30 000,00 zł

Fundusz Sołecki                                          7 000,00 zł

Wkład mieszkańców:                               26 885,00 zł

w tym   praca:                                             20 235,00 zł

sprzęt:                                             2 800,00 zł

materiały:                                             3 850,00 zł


Galeria projektu

Nasadzenia roślinami ozdobnymi skweru

Skwer przy Domu Strażaka w Orchowie

Utwardzenie chodnika i ławki na skwerze

Chodnik na skwerze przed Domem Strażaka w Orchowie

Zniwelowany teren i zasiana trawa przy chodniku

Skwer w Orchowie przy Domu Strażaka

remont łazienki na parterze Domu Strażaka

Nowa umywalka w toalecie na parterze

Remont łazienki w ramach projektu

Wyremontowana ubikacja w łazience na parterze Domu Strażaka

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl