Przystań rowerowa

Przystań rowerowa


Dwie wiaty z wyposażeniem w sołectwie Szczytniki, w gminie Kórnik
  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2014

  • Sołectwo: Szczytniki

Budowa przystani rowerowej we wsi Szczytniki

Głównym celem zadania było zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Szczytniki oraz poprawa jej estetyki. W ramach realizacji zadania zbudowano dwie wiaty o konstrukcji drewnianej, zamontowano dwa stojaki na rowery, stoły oraz ławki. W realizację zadania zaangażowali się mieszkańcy wsi, którzy wykonali prace porządkowe polegające na przycięciu krzewów, naprawieniu i pomalowaniu płotu oraz posianiu trawy.


Beneficjent: gmina Kórnik

Całkowita wartość projektu: 42 735,43 zł
Dotacja UMWW: 29 982,04 zł
Wkład własny gminy: 9 123,39 zł

Wkład własny mieszkańców: 3 630,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl