„Przystań pieszego”


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2013

  • Sołectwo: Grabieniec

„Przystań pieszego” – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Grabieniec

Przedmiotem projektu było zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne poprzez budowę sceny, miejsca na ognisko z ławkami, stworzenie ścieżek i chodników oraz montaż ogrodzenia. Ponadto na terenie objętym projektem zamontowano elementy małej architektury, takie jak altana drewniana, stoły drewniane, tablica informacyjna, stojak na rowery, źródełko wody pitnej oraz huśtawka ogrodowa z bali. W realizację projektu zaangażowali się mieszkańcy wsi Grabieniec, którzy wykonali ogrodzenie i użyczyli własnego sprzętu do usunięcia starych pni i korzeni drzew.


Beneficjent: gmina Turek

Całkowita wartość projektu: 107 075,93 zł
Dotacja UMWW: 30 000,00 zł
Wkład finansowy gminy: 75 000,93 zł

Wkład własny mieszkańców: 2 075,00 zł
w tym praca: 1 725,00 zł
sprzęt: 350,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl