Przyrodnicza polana z kaczeńcem


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2012

  • Sołectwo: Witrogoszcz Kolonia

Aby służyła nam jak najdłużej – Przyrodnicza polana z kaczeńcem w Witrogoszczy Kolonia

Celem projektu było zagospodarowanie terenu w miejscowości Witrogoszcz Kolonia na cele rekreacyjne. W ramach zrealizowanego zadania powstała drewniana świetlica, która pełni funkcję edukacyjną. Na terenie objętym projektem zamontowano również ławki i stół. W realizację projektu zaangażowali się mieszkańcy wsi, którzy przygotowali teren pod inwestycję, pracowali przy budowie drewnianej świetlicy oraz przygotowali plac integracyjny.


Beneficjent: gmina Łobżenica

Całkowita wartość projektu: 68 009,44 zł
Dotacja UMWW: 40 000,00 zł
Wkład własny Gminy: 511,44 zł

Wkład własny mieszkańców: 27 498,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl