Przyjma – nasza wieś, nasza wspólna sprawa.


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2019

  • Sołectwo: Przyjma

Przyjma – nasza wieś, nasza wspólna sprawa.

Celem zadania była poprawa estetyki miejscowości oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez modernizację remizy OSP, a także przygotowanie placu za remizą na potrzeby integracji, zabawy, spotkań, organizacji imprez kulturalnych itp. Dodatkowo w ramach zadania doposażono zaplecze kuchenne w zmywarko-wypażarkę


Beneficjent : Gmina Golina

Całkowita wartość:         33 019,33 zł

Środki własne:                  10 000,00 zł

Dotacja:                               22 021,00 zł

Fundusz sołecki:                   998,33 zł

Wkład mieszkańców:     12 833,50 zł

w tym   praca:                    3 360,00 zł

sprzęt:                   8 750,00 zł

materiały:                      723,50  zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl