Przestrzeń publiczna wsi Pasierby motorem aktywności mieszkańców – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Pasierbach.

Przestrzeń publiczna wsi Pasierby motorem aktywności mieszkańców – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Pasierbach.


  • Nazwa konkursu: Pięknieje Wielkopolska Wieś

  • Rok konkursu: 2016

  • Sołectwo: Pasierby

Przestrzeń publiczna wsi Pasierby motorem aktywności mieszkańców – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Pasierbach.

Głównym celem zadania było Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Pasierby w otoczeniu świetlicy wiejskiej. Poprzez realizację zadania mieszkańcy wsi poprawili estetykę terenu, a finalnie uzyskali miejsce wspólnych spotkań oraz teren do organizacji imprez plenerowych. Dodatkowym efektem realizacji projektu jest integracja mieszkańców wsi. W ramach zadania postawiono dwie altany rekreacyjne z ławkami i stołami, zagospodarowano zieleń poprzez nasadzenie roślin ozdobnych , naprawiono ogrodzenie terenu oraz utwardzono ścieżkę prowadzącą do placu zabaw znajdującego się przy świetlicy


Beneficjent: gmina Pępowo

Całkowita wartość projektu:                              57 318,21 zł
Dotacja UMWW:                                                  13 497,00 zł
Wkład finansowy gminy:                                      7 775,71 zł
W tym: Fundusz Sołecki:                                      7 000,00 zł
Wkład własny mieszkańców:                            36 345,50 zł
W tym: praca                                                       20 085,00 zł
sprzęt                                                                   14 600,00 zł
materiały                                                                1 660,50 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl