Promowanie naturalnych walorów przyrodniczych i turystycznych Gogolewa poprzez wyposażenie terenu rekreacyjnego w tablice edukacyjne i urządzenia małej architektury

Promowanie naturalnych walorów przyrodniczych i turystycznych Gogolewa poprzez wyposażenie terenu rekreacyjnego w tablice edukacyjne i urządzenia małej architektury


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2018

  • Sołectwo: Gogolewo

Promowanie naturalnych walorów przyrodniczych i turystycznych Gogolewa poprzez wyposażenie  terenu rekreacyjnego w tablice edukacyjne i urządzenia małej architektury.

W ramach projektu wybudowano drewnianą wiatę wyposażoną w ławki, zakupiono i zamontowano elementy małej architektury – 6 koszy naśmieci, 3 stojaki rowerowe, teren ogrodzono elementami ogrodzenia drewnianego wraz z bramą . Posadowiono tablice edukacyjne z ptakami wodnymi i rybami, fotościankę „nad wodą” wraz z ławką i dwa kierunkowskazy. Teren wzbogacono rzeźbami ptaków.


Beneficjent: gmina Książ Wielkopolski

Całkowita wartość projektu:                          50 945,42 zł

Dotacja UMWW:                                              20 000,00 zł

Wkład własny gminy:                                      21 945,42 zł

Fundusz Sołecki:                                                 9 000,00 zł

Wkład własny mieszkańców:                         18 032,50 zł

w tym   praca:                                                      6 630,00 zł

sprzęt:                                                     1 200,00 zł

materiały:                                                  10 202,50 zł

 


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl